TwojeWiadomosci24.pl to portal dziennikarstwa obywatelskiego. Nowinki regionalne pisane przez redaktorów i hobbystów z całej Polski. Poglądy internautów i wiadomości ze świata. Dzięki naszemu portalowi możesz publikować treści o docierać z informacjami do tysięcy ludzi przekazując przekazując prawdy o których media chcą milczeć. Dodatkowo uruchomiliśmy na stronie panel dla firm, które mogę pisać na temat swoich usług i produktów oraz radzić w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dzięki nam możesz zareklamować swoją firmę przekazując jednocześnie porady dla swoich potencjalnych klientów.

Fri, 20 Nov 2015 O księgowości słów parę

accountant02.jpgProwadzenie firmy, działalności gospodarczej, a nawet globalnego koncernu, byłoby absolutnie niemożliwe bez dwóch kluczowych składników:

  • dobrej kawy;
  • oraz równie dobrej księgowości.

O ile znalezienie odpowiedniej jakości ekspresu i wypełnienie go aromatycznie palonymi ziarenkami nie przerasta możliwości zwykłego śmiertelnika, o tyle znalezienie naprawdę dobrego biura rachunkowego, które sprawnie poprowadzi księgowość w gąszczu przepisów, zmian i poprawek do ustaw, nie jest już tak prostym zadaniem. Co oczywiście nie oznacza, że jest to niemożliwe. Przyjrzyjmy się zatem, jakie cechy powinna mieć takie biuro oraz gdzie należy go szukać.

czytaj cały artykuł

Tue, 30 Sep 2014 Dział księgowo – kadrowy

W dużych firmach często można spotkać dział księgowo – administracyjny, czyli szeroko rozumianą księgowość, zajmującą się przede wszystkim finansami przedsiębiorstwa.

Ogólnie wiadomo, że finanse to priorytetowy element każdej jednostki, dlatego też większość właścicieli firm zwraca uwagę na kompetencje i doświadczenie zatrudnianych w tym dziale osób. W wielu przypadkach pomocne okazuje się biuro rachunkowe, czyli zewnętrzna jednostka, pozwalająca na częściową realizację zadań finansowych.

trans.gif
Analizując działalność finansową firmy, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na szeroko rozumiane rozliczenia, dotyczące praktycznie wszystkich działów. W praktyce oznacza to, że dział księgowy zobligowany jest do wyliczenia realnych wynagrodzeń dla konkretnych pracowników, z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń i pomniejszeń finansowych, a także przygotowywani dokumentów, do których należą PIT-y tudzież rożnego rodzaju deklaracje i zeznania podatkowe. W rzeczy samej są to elementy finansowe, których wymaga skarbówka, stanowiąca nadrzędną instytucję kontrolną wobec wszystkich przedsiębiorstw.

Rozwiązaniem, na które warto zwrócić szczególną uwagę są szeroko rozumiane umowy, które powinny być zgodne z ogólnymi wytycznymi i wymogami finansowo – biurowymi. Szczególną uwagę należy także zwrócić ma szeroko rozumiane podatki, które zazwyczaj kojarzą się z koniecznością regulowania zobowiązań finansowych wobec fiskusa.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż Urząd Skarbowy poza szeroko rozumianą kontrolą finansową okazuje się także pomocną instytucją, służącą radą w wielu sytuacjach wymagających dodatkowych działań. W praktyce oznacza to, że każdy właściciel firmy tudzież kompetentna osoba ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc do Urzędu Skarbowego, a obowiązkiem tej jednostki jest rozwianie wszelkich wątpliwości i wskazanie właściwego kierunku działania.

Tue, 30 Sep 2014 Usługi księgowe - prowadzenie ksiąg rachunkowych

Do najważniejszych usług księgowych należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, które to zgodnie z przepisem, stanowi działalność gospodarczą - w myśl przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, które polega na świadczeniu usług dotyczących przede wszystkim prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, które ujmują zapisy zdarzeń chronologicznie oraz systematycznie, ustalania, bądź sprawdzania stanu aktywów oraz pasywów, ich wyceny lub ustalania wyniku finansowego, sporządzania finansowych sprawozdań, gromadzenia dowodów księgowych, a także innej dokumentacji, badania oraz ogłaszania sprawozdań finansowych.

Przedsiębiorcy, którzy wykonują wspomniane wyżej usługi księgowe, mają ponadto uprawnienia do wykonywania takiej działalności, jak: prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, a także udzielanie pomocy w tej kwestii podatnikom, płatnikom oraz inkasentom, sporządzanie zeznań oraz deklaracji podatkowych, bądź udzielanie pomocy wyżej wymienionym osobom. Działalność tę mogą wykonywać przedsiębiorcy, które są osobami fizycznymi, ale uprawnionymi do wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także inni przedsiębiorcy, jednakże z takim warunkiem, że czynności w tym zakresie będą wykonywane przez osoby, które mają uprawnienie do wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia rachunkowych ksiąg. Są to osoby, które posiadają certyfikat księgowy, lub osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów, bądź doradcy podatkowi.

Mon, 29 Sep 2014 Jak najprościej prowadzić księgowość we własne firmie?

Każdy przedsiębiorca bez wyjątku musi przedstawić Urzędowi Skarbowego swoje przychody i się z nich rozliczyć. Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi jedno z podstawowych narzędzi używanych przez księgowych i warto poznać czym jest i do kogo jest skierowana.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to nic innego jak zestawienie wszystkich dokonanych przez przedsiębiorcę operacji finansowych (gospodarczych). Stąd też nazwa księga przychodów i rozchodów. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek ewidencji więc chcąc nie chcąc trzeba się zapoznać z przepisami lub zlecić całą księgowość firmie zewnętrznej co wydaje się w czasach dynamicznych zmian przepisów rozsądnym rozwiązaniem.trans.gif


Wróćmy jednak ponownie do KPiR. Wiadomo, że ludzie popełniają błędy przy rozliczeniach i ustawodawca doskonale o tym wie, dlatego dopuścił możliwość popełnienia błędu w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów. (Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Dz. U z 2003 roku). Ogólnie rzecz biorąc księgę trzeba prowadzić z zachowaniem wszystkich zasad staranności i nie wprowadzać urzędników celowo w błąd. Wiesz na pewno, że kontrole przedsiębiorstw zdarzają się od czasu do czasu i trzeba być na nie dobrze przygotowanym. Urzędnicy na pewno spojrzą na Ciebie przychylniejszym okiem jeżeli wszystkie błędy będziesz miał udokumentowane i będziesz mógł podać racjonalne argumenty na ich wytłumaczenie.

Podsumowując ewidencjonowanie przychodów to podstawa każdego przedsiębiorcy a jednym z podstawowych narzędzi, które to umożliwia jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

 

Sat, 27 Sep 2014 Księgowość jako działalność

Podstawowym elementem pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie każdej firmy jest szeroko rozumiana księgowość, czyli zakres zadań finansowo – biurowych.

Wiele osób posiadających wykształcenie ekonomiczne i odpowiednie predyspozycje decyduje się otworzyć własne biuro rachunkowe, traktując tym samym tę alternatywę jako możliwość realizowania zadań na płaszczyźnie stricte zawodowej. Przyznać należy, że jest to rozwiązanie jak najbardziej godne zainteresowania, pozwalające na dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości. Elastyczny czas pracy przydaje się przede wszystkim w sytuacjach, gdy pojawia się konieczność comiesięcznego rozliczenia podatkowego firm korzystających z tej alternatywy.

trans.gif

Swoisty natłok pracy pojawia się także w momencie, gdy ludzie masowo rozwiązują PIT-y, czyli obowiązkowe rozliczenia podatkowe. W tym czasie skarbówka przeżywa bardzo gorący okres, gdyż poza standardowymi działaniami związanymi z rozliczeniami firm, pojawia się konieczność przyjmowania liczonych w tysiącach zeznań podatkowych.

Prowadząc własną firmę warto zwrócić uwagę na szeroko rozumiane umowy, przede wszystkim zawierane z kontrahentami. Prawidłowo zawarta umowa powinna zwierać w sobie wszystkie wytyczne w zakresie konkretnego rozwiązania, z uwzględnieniem szczegółowego rachunku, określająco odprowadzane podatki od dochodu, obowiązujące w każdej sytuacji.

Oczywiście priorytetową rolę w tej kwestii odgrywa Urząd Skarbowy, czyli nadrzędna jednostka, przyjmująca deklaracje oraz rozliczenia finansowe, a tym samym w swoisty sposób koordynująca każdą firmę pod względem finansowym.

większość właścicieli przedsiębiorstw dokonuje rozliczeń z fiskusem we własnym zakresie, czyli samodzielnie, nie mniej jednak są także firmy, które w tej kwestii korzystają z pomocy kompetentnych jednostek zewnętrznych lub zatrudnionych na określonym stanowisku pracowników.