TwojeWiadomosci24.pl to portal dziennikarstwa obywatelskiego. Nowinki regionalne pisane przez redaktorów i hobbystów z całej Polski. Poglądy internautów i wiadomości ze świata. Dzięki naszemu portalowi możesz publikować treści o docierać z informacjami do tysięcy ludzi przekazując przekazując prawdy o których media chcą milczeć. Dodatkowo uruchomiliśmy na stronie panel dla firm, które mogę pisać na temat swoich usług i produktów oraz radzić w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dzięki nam możesz zareklamować swoją firmę przekazując jednocześnie porady dla swoich potencjalnych klientów.

Sun, 28 Sep 2014 Finanse fundacji

Ustalanie sposobu finansowania organizacji charytatywnych stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla jej kierownictwa. Finanse fundacji opierają się w większości na darowiznach, które jednak nie zawsze wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Fundacje coraz częściej zwracają się w stronę działalności gospodarczej, dzięki której w pewnej zakresie mogą się samofinansować. Jednak w takim przypadku finanse takiej organizacji podlegają szczególnym regulacja i muszą być prowadzone w szczególny sposób, aby uniknąć kłopotów z urzędami skarbowymi.

Fundacje zatrudniają wiec coraz częściej ekspertów, którzy sprawdzają ich finanse, aby uniknąć w przyszłości nieporozumień z urzędami skarbowymi. W wielu przypadkach osoby dokonujące takich kontroli same poprzednio pracowały w aparacie skarbowym, dzięki czemu posiadają szczególnie dobre rozeznanie w sposobie pracy aparatu skarbowego. Wiedza taka znakomicie pomaga w doradzaniu fundacją oraz innym podatnikom. Dzięki temu finanse instytucji, która będzie kontrolowane przez urzędników skarbowych nie będą budzić wątpliwości.

Oczywiście finanse fundacji stają szczególnie skomplikowane, kiedy otrzymują one wsparcie od podmiotów z poza naszego kraju. W takim przypadku finanse organizacji są zazwyczaj szczególnie dobrze badane. Jednak dla wielu fundacji pozyskiwanie zagranicznych środków staje się szczególnie ważne w czasie, kiedy krajowe źródła finansowania nie zaspokajają wszelkich potrzeb. Dzięki temu finanse fundacji udaje się zbilansować i spełnić statutowe założenia.

Fri, 26 Sep 2014 Firmowe finanse

Ogólnie wiadomo, że finanse to priorytetowa dziedzina w każdej sferze życia, także stricte zawodowej. Prowadząc firmę, każdy właściciel oczkuje realnych przychodów z tego tytułu. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest prowadzeni bieżącej dokumentacji, także finansowej, dlatego też istotną role w tej kwestii odgrywa księgowość, określana często mianem działu finansowo – administracyjnego. Co prawda istnieje możliwość skorzystania z alternatywy, jaką jest biuro rachunkowe, zewnętrzna jednostka świadcząca usługi finansowe, nie mniej jednak alternatywa ta sprawdza się przede wszystkim w przypadku małych, często jednoosobowych firm.

trans.gif

Duże jednostki posiadają najczęściej własny dział księgowy, stanowiący integralną część firmy. Fakt ten wynika przede wszystkim z tego, że w przypadku dużych przedsiębiorstw rozliczenia finansowe mają znacznie większy zasięg i charakter, ponadto konieczna jest stała współpraca z pozostałymi działami funkcjonującymi w danej jednostce.

W przypadku firm istotną rolę odgrywają także znane każdemu PIT-y, przy czym w tej kwestii dotyczą one nie tylko rocznych zeznań podatkowych, ale także okresowych dokumentów rozliczeniowych. W praktyce oznacza to, że szeroko rozumiana skarbówka w swoisty sposób kontroluje prawidłowość finansową poszczególnych firm, a tym samym ocenia ich działalność.

W zakresie administracyjno – finansowym należy także zwrócić uwagę na umowy zawierane przez konkretną firmę. Szczególnie ważne są w tej kwestii rozwiązania uwzględniające podatki, odprowadzane zarówno od dochodu, jak i towarów oraz usług.

Śmiało można więc stwierdzić, że Urząd Skarbowy pełni nadrzędną i nader ważną rolę, przede wszystkim poprzez kontrolę i koordynację finansową każdego przedsiębiorstwa. Ponadto jest to swoisty łącznik pomiędzy budżetem państwa a działalnością poszczególnych przedsiębiorstw.

Wed, 24 Sep 2014 Finanse kraju

Finanse publiczne stają się tematem szerokiej debaty jedynie w czasie poprzedzającym wybory oraz przyjęcie ustawy budżetowej. Jednak konstruowanie planu dochodów i wydatków kraju jest procesem ciągłym, który zaczyna się już wkrótce po przyjęciu ustawy na dany rok. Specjaliści ministerstwa finansów stale sprawdzają wskaźniki ekonomiczne, które maja wpływ na realizacje budżetu oraz starają się przewidzieć ich przyszłe wartości. Na tej podstawie starają się ustalić finanse kraju na kolejny rok. Jednak zadanie to musi jeszcze uwzględnić czynniki polityczne, które często potrafią wpływać na finanse kraju.

Uchwalenie ustawy budżetowej jest aktem politycznym i wielokrotnie już mogliśmy się przekonać, iż pierwotne plany były znacznie zmieniane z politycznych powodów. Niestety polityka i finanse to złe połączenie, które w większości przypadków rodzi niekorzystne rozwiązania. Jednak, jako wyborcy mamy wpływ na decyzje rządzących poprzez wybieranie odpowiednich kandydatów do najważniejszych urzędów w kraju.

Układając plan finansowy kraju należy również pozostawić rezerwę na wypadek zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych takich jak klęski żywiołowe, które stają się coraz częstsze i tragiczniejsze. Finanse przeznaczone na likwidowanie skotów takich zdarzeń znane są, jako rezerwa rządowa. Jej wielkość rośnie z każdym rokiem, lecz mimo tego każdego roku jest praktycznie w całości wykorzystywana. Finanse kraju muszą również uwzględniać rezerwy na wypadek szczególnie niebezpiecznych zmian na międzynarodowych rynkach finansowych.

Sun, 21 Sep 2014 Rozliczenia finansowe w firmie

Praktycznie każdy właściciel firmy słysząc określenie „skarbówka dostaje przysłowiowej gęsiej skórki. W rzeczywistości jednak lęk i obawy, jakie wzbudza Urząd Skarbowy są niepotrzebne, zakładając oczywiście, że firma prowadzi legalną działalność, przede wszystkim w kwestii finansowej.

trans.gif

Nie od dziś wiadomo, że podstawowym działaniem, jakie spełnia każda jednostka jest szeroko rozumiany dochód. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, iż chcąc osiągnąć sukces finansowy, w pierwszej kolejności należy uwzględnić wydatki. W tym celu konieczna jest dobrze prosperująca księgowość, czyli dział w firmie zajmujący się szeroko rozumianymi finansami.

Priorytetem są w tej kwestii szeroko rozumiane rozliczenia, dokonywane na podstawie faktur i dokumentów spływającej z wszystkich działów. Inaczej mówiąc, księgowość to jednostka, w której uaktywniają się szeroko rozumiane finanse. To właśnie tutaj analizowane i rozliczane są umowy, tutaj spływają wszystkie informacje finansowe, za pośrednictwem tego organu istnieje możliwość stałego kontaktu z fiskusem i innymi instytucjami finansowymi. Oczywiście istniej możliwość skorzystania z alternatywy, jaką jest zewnętrzne biuro rachunkowe, czyli jednostka świadcząca usługi w tej właśnie dziedzinie.

W tym momencie warto także zwrócić uwagę na rolę, jaką w tej kwestii odgrywa Urząd Skarbowy, czyli zewnętrzna jednostka koordynująca i nadzorująca stronę finansową we wszystkich przedsiębiorstwach. Większość osób kojarzy tę instytucję z rocznymi zeznaniami podatkowymi, jakimi są PIT-y, warto jednak zaznaczyć, że w przypadku firm zakres działalności tej instytucji jest znacznie szerszy. W praktyce oznacza to, że skarbówka to nadrzędna instytucja finansowa, w swoisty sposób pośrednicząca pomiędzy przedsiębiorstwem a budżetem państwa. Potwierdzeniem tego są m.in. podatki, które w pierwszej kolejności trafiają właśnie do tej instytucji.

Fri, 19 Sep 2014 Międzynarodowe operacje finasowe

Operacje finansowe przeprowadzane na międzynarodowych rynkach finansowych stają się coraz bardziej skomplikowane jak również coraz bardziej ryzykowne. Powstają nowe instrumenty pochodne, które choć pozwalają zarobić to jednak są bardzo niebezpieczne i generują spore ryzyko. Jednak osoby, których specjalizacją są finanse międzynarodowe starają się wykorzystać te instrumenty do osiągnięcia zysków. W zasadzie takie operacje mogą w skuteczny sposób prowadzić jedynie podmioty posiadające znaczne środki kapitałowe jednak ostatnie lata pokazały, iż także w ich przypadku finanse mogą zostać zachwiane w skutek zbyt dużego zaangażowania w ryzykowne inwestycje.

Niestety również przedsiębiorstwa, które zajmują się działalnością wytwórczą uległy pokusie szybkiego wzbogacenia się na operacjach finansowych. Jednak doświadczenia pokazują znakomicie, iż w zdecydowanej większości ich finanse tylko straciły na takiej działalności a kilka przedsiębiorstw znalazło się na skraju upadku. Bolesna lekcja początkowo podziałała orzeźwiająco, lecz stosunkowo wcześnie została zapomniana i obecnie znów widoczna jest tendencja do powrotu niebezpiecznych inwestycji finansowych.

Jedynym skutecznym środkiem wydaje się kontrola akcjonariuszy wymuszających na kierownictwie przedsiębiorstw zmianę polityki. Tylko w ten sposób finanse przedsiębiorstw mogą wrócić na właściwą drogę i rozpocznie się właściwe myślenie o działaniu firmy. W przeciwnym wypadku zagmatwane finanse staną się kolejnym sposobem na niebezpieczne operacje finansowe.