TwojeWiadomosci24.pl to portal dziennikarstwa obywatelskiego. Nowinki regionalne pisane przez redaktorów i hobbystów z całej Polski. Poglądy internautów i wiadomości ze świata. Dzięki naszemu portalowi możesz publikować treści o docierać z informacjami do tysięcy ludzi przekazując przekazując prawdy o których media chcą milczeć. Dodatkowo uruchomiliśmy na stronie panel dla firm, które mogę pisać na temat swoich usług i produktów oraz radzić w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dzięki nam możesz zareklamować swoją firmę przekazując jednocześnie porady dla swoich potencjalnych klientów.
Tue, 30 Sep 2014

Usługi księgowe - prowadzenie ksiąg rachunkowych

Do najważniejszych usług księgowych należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, które to zgodnie z przepisem, stanowi działalność gospodarczą - w myśl przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, które polega na świadczeniu usług dotyczących przede wszystkim prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, które ujmują zapisy zdarzeń chronologicznie oraz systematycznie, ustalania, bądź sprawdzania stanu aktywów oraz pasywów, ich wyceny lub ustalania wyniku finansowego, sporządzania finansowych sprawozdań, gromadzenia dowodów księgowych, a także innej dokumentacji, badania oraz ogłaszania sprawozdań finansowych.

Przedsiębiorcy, którzy wykonują wspomniane wyżej usługi księgowe, mają ponadto uprawnienia do wykonywania takiej działalności, jak: prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, a także udzielanie pomocy w tej kwestii podatnikom, płatnikom oraz inkasentom, sporządzanie zeznań oraz deklaracji podatkowych, bądź udzielanie pomocy wyżej wymienionym osobom. Działalność tę mogą wykonywać przedsiębiorcy, które są osobami fizycznymi, ale uprawnionymi do wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także inni przedsiębiorcy, jednakże z takim warunkiem, że czynności w tym zakresie będą wykonywane przez osoby, które mają uprawnienie do wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia rachunkowych ksiąg. Są to osoby, które posiadają certyfikat księgowy, lub osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów, bądź doradcy podatkowi.

Przeczytano 612 razy.

Oceń jako pierwszyEdit

Komentarze

Leave a Comment

Comment

Visual CAPTCHA