TwojeWiadomosci24.pl to portal dziennikarstwa obywatelskiego. Nowinki regionalne pisane przez redaktorów i hobbystów z całej Polski. Poglądy internautów i wiadomości ze świata. Dzięki naszemu portalowi możesz publikować treści o docierać z informacjami do tysięcy ludzi przekazując przekazując prawdy o których media chcą milczeć. Dodatkowo uruchomiliśmy na stronie panel dla firm, które mogę pisać na temat swoich usług i produktów oraz radzić w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dzięki nam możesz zareklamować swoją firmę przekazując jednocześnie porady dla swoich potencjalnych klientów.
Wed, 21 Sep 2016

Sita przemysłowe - Jak to się wytwarza?

sita-siatki-przemys%C5%82owe_1.jpgSiatki oraz sita, to podstawowy produkt przemysłowy stosowany na szeroką skalę w różnorodnych kręgach gospodarki. Są to materiały stosowane do sortowania lub oddzielania materiałów sypkich, części stałych od cieczy, gazów, oraz odpadów od porządanego kruszcu lub półproduktu.

Sita to gotowe wyroby produkowane ze specjalnych tworzyw sztucznych, stopów, oraz stali, które zawierają zespół otworów o szczególnej formie kształtu oczek lub szczelin zazwyczaj równomiernie oddzielonych od siebie. Wspomniane wcześniej oczka/szczeliny wytwarza się, układając w przyjętej formie obok siebie, prostopadle, lub przy odpowiednim kącie druty profilowe lub pręty o małych średnicach, które krzyżują się wzajemnie. Zatem możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy sit i siatek:

 • oczkowych - czyli takie, które są tkane z drutów o standardowych przekrojach prostokątnych, okrągłych, kwadratowych lub profilowych specjalnych szczelinowych - zgrzewanych lub pętlicowych.
 • perforowanych - wykonywanych z blach stalowych, poprzez wycinanie otworów w uznanej odległości od siebie w odpowiednim kształcie i wymiarze.

Wyroby takie jak sita wykorzystywane są w sposób pasywny i dynamiczny. W pierwszym przypadku wiadomo, że ruch półproduktu, który należy przesortować jest wymuszony na urządzeniach wprowadzających materiał na powierzchnię sita. Sita także mogą wykonywać ruch wibracyjny lub obrotowy na materiale przesiewanym lub oczyszczanym, aby zwiększyć wydajność i skuteczność produkcyjną. Opisywane działanie często wymaga od struktury wyrobu oddzielającego odpowiednich własności. 

Siatki i sita często pracują w wysokich temperaturach, są narażone na ścieranie, muszą zachować trwałe wymiary oczek, wymaga się od nich odpowiednich własności mechanicznych - wytrzymałości na rozciąganie, plastyczności, wytrzymałości na obciążenia dynamiczne, odporności na uderzenia, oraz odporności na różnego rodzaju korozje.  

Należy wspomnieć także, że sita posiadają niezwykle trudną do zniwelowania wadę - zaślepiają się. Problem ten towarzyszy od wielu lat zakładom produkcyjnym w przemyśle paliwowym, węglowym, w przetwórstwa produktów rolnych i spożywczych, węglowym, chemicznym, papierniczym, tkarskim, budowlanym a nawet oczyszczalniom ścieków. Technika samooczyszczania sit została już dawno opatentowana i wprowadzona, jednak nie niweluje to całkowicie problemu zapychania się wyrobu.

Sposoby i metody wytwarzania sit są szeroko rozwinięte.

Możemy wyróżnić:

 • Sita i siatki wiązane lub skręcane
 • Sita zgrzewane
 • Sita tkane lub plecione
 • Sita wiązane
 • Sita skręcane
 • Sita kombinowane

Jednymi z najbardziej popularnych sit są sita tkane. Produkowane są w maszynach zwanych automatami tkackimi lub tkane są ręcznie. Druga metoda należy do bardziej kosztownych i pracochłonnych, jednak musi być stosowana w przypadku drutów osnowy i wątku o większych przekrojach. Najczęściej stosowanymi materiałami do produkcji sit tkanych są druty o okrągłe i o specjalnym profilu - kalibrowane. Po ukończeniu tkania, sita poddawane są dogniataniu - jest proces, w którym druty przeplatane są wniatane w siebie w celu uzyskania odpowiedniej płaszczyzny wyrobu. Siatki kalibrowane wytwarzane są w przypadku, gdy wymagane są od wyrobu szczególne tolerancje płaskości, grubości, oraz szerokości materiału. W celu uzyskania parametrów wykonywane są na półproduktach nacięcia w odpowiednich odległościach, rowki oraz przegięcia. 
Sita kalibrowane mogą wykazywać nieco mniejszą odporność na ścieranie oraz obciążenia dynamiczne ze względu na zastosowanie drutów o własnościach miękkich i bardziej plastycznych.

Polska norma PN-76/M-02053/03 przedstawia konstrukcję i nazewnictwo rodzajów siatek oraz sit tkanych:

 • splocie płóciennym - kwadratowe oczka
 • splocie skośnym bezoczkowym czterodrutowym
 • splocie płóciennym - podłóżne oczka trzyosnowe
 • splocie skośnym bezoczkowym - czterodrutowe pasmo wątka i osnowy
 • splocie płóciennym - oczka poprzeczne z drutu kalibrowanego
 • splocie płóciennym - oczka kwadratowe z drutu kalibrowanego

Sita szczelinowe w porównaniu do sit oczkowych wykazują dużo większą odporność na ścieranie oraz są dużo wytrzymalsze. Dzieje się tak, gdyż do produkcji sit szczelinowych stosowane są druty profilowe w stanie półtwardym, gdyż metodą łączenia jest zazwyczaj zgrzewanie. Niestety przez wysokie koszty produkcyjne siatki szczelinowe powoli są wycofywane z produkcji. Do wytwarzania owych sit stosowana jest metoda pętlicowa.

Jakość wytwarzanych siatek i sit konstrukcyjnych ocenia się poprzez określenie dokładności wymiaru podstawy profilu, dokładności kształtu drutu profilowego (symetryczność względem osi), pod względem zaokrągleń naroży oczek, jak również gładkości powierzchni siatki.

Ze względu na rodzaj odpowiedniego materiału zastosowanego do wytworzenia sita, możemy wyróżnić:

 • Sita nierdzewne
 • Sita kwasoodporne
 • Sita żaroodporne i żarowytrzymałe
 • Sita odporne na ścieranie i trudnościeralne
 • Sita odporne na obciążenia

Jak wyżej wymieniono, mamy różne rodzaje sit dla różnego przeznaczenia. Dla każdej podgrupy stosuje się określone konkretnym składem chemicznym gatunki drutów stopowych i węglowych dostarczane w kręgach, zwojach, szpulach, lub odcinkach prostych.

W przypadku siatek żaroodpornych, do produkcji stosuje się druty żaroodporne wysokostopowe o wysokiej zawartości chromu i niklu w składzie chemicznym. To samo tyczy się siatek kwasoodpornych i nierdzewnych - te posiadają w składzie chemicznym znacznie mniejszą ilość pierwiastków - chromu i niklu, gdyż mają wykazywać odporność na kwasy, sole, zasady, gazy i inne związki powodujące korozje.

Na sita o narażone na odkształcenia i uderzenia dostarcza się druty sprężynowe - wyroby o zdecydowanie większej plastyczności w porównaniu do zwykłych stali, które po odkształceniu mają wrócić do  swojej pierwotnej pozycji.

Do produkcji sit trudnościeralnych, sit odpornych na ścieranie, lub też sit o odpornych na obciążenia stosuje się stale manganowe, które w styczności z naciskiem utwardzają się i nie ścierają. Odpornością na ścieranie i odpornością na skręcenia, obciążenia wykazują się także gatunki chromowo-niklowo-molibdenowe, chromowe, konstrukcyjne stale chromowo-niklowe.

Marek Bełchacz

Przeczytano 1780 razy.

3.0/5(2 votes)Edit

Komentarze

Leave a Comment

Comment

Visual CAPTCHA